Moderné odbory AIOS

O nás

MODERNÉ ODBORY AIOS je mladý odborový zväz, ktorý je založený na skutočných odborových hodnotách ako je snaha o zlepšovanie pracovných a mzdových podmienok zamestnancov a pomoc tým najslabším a najzraniteľnejším.

MODERNÉ ODBORY AIOS je mladý odborový zväz, ktorého základnou pracovnou metódou je profesionalita zastupovania zamestnancov v podnikoch, a to najmä prostredníctvom svojho odborného tímu profesionálov špecializujúcich sa na oblasť pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

MODERNÉ ODBORY AIOS je mladý odborový zväz, ktorý si zakladá na absolútnej politickej nezávislosti a transparentnosti svojho financovania ako súčasti svojej nezávislosti s jediným cieľom pomoci zamestnancom.

MODERNÉ ODBORY AIOS je mladý odborový zväz, ktorý si je vedomý svojho výnimočného postavenia a preto svojím členom popri základnej pracovnoprávnej ochrane prináša i množstvo benefitov ako súčasť ich členstva.