MODERNÉ ODBORY AIOS začínajú písať svoj úspešný príbeh aj v spoločnosti EISSMANN Automotive Slovensko, s.r.o.

MODERNÉ ODBORY AIOS začínajú písať svoj úspešný príbeh aj v spoločnosti EISSMANN Automotive Slovensko, s.r.o.

MODERNÉ ODBORY AIOS začínajú písať svoj úspešný príbeh aj v spoločnosti EISSMANN Automotive Slovensko, s.r.o.

Žiadne veľké frázy a vzletné reči nie sú potrebné pre začiatok príbehu, ktorý začali písať naši noví kolegovia v spoločnosti EISSMANN Automotive Slovensko, s.r.o., kde v prvý októbrový týždeň začala svoje pôsobenie nová základná odborová organizácia odborového zväzu MODERNÝCH ODBOROV AIOS.

Nová odborová organizácia tak postupne napĺňa strategickú ideu odborového zväzu MODERNÉ ODBORY AIOS združovať predovšetkým zamestnancov z odvetvia automobilového priemyslu a jeho subdodávateľských spoločností a snažiť sa dominantne o všeobecné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok v jednom z najdôležitejších a najvýznamnejších hospodárskych odvetví Slovenskej republiky.

Zakladaná odborová organizácia bude u zamestnávateľa pôsobiť po názvom ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS EISSMANN SLOVENSKO a medzi jej hlavné úlohy v najbližšom období bude patriť zvýšenie miezd zamestnancov, zlepšenie sociálnej politiky spoločnosti, rozšírenie kyvadlovej dopravy do firmy, o ktoré sa bude snažiť najmä prostredníctvom začínajúceho procesu kolektívneho vyjednávania, v ktorom chce zohrať dominantnú úlohu.

Našim novým kolegom i všetkým zamestnancom želáme veľa síl do náročného procesu kolektívneho vyjednávania a hlavne naplnenie ich cieľov, pre ktoré si zakladali nové “moderné” odbory.

Pridaj komentár