MODERNÉ ODBORY AIOS začali pôsobiť v spoločnosti Schaeffler Slovensko, s.r.o.

MODERNÉ ODBORY AIOS začali pôsobiť v spoločnosti Schaeffler Slovensko, s.r.o.

MODERNÉ ODBORY AIOS začali pôsobiť v spoločnosti Schaeffler Slovensko, s.r.o.

Na základe požiadavky zamestnancov v spoločnosti Schaeffler Slovensko, s.r.o., ktorí boli dlhodobo nespokojní s pôsobením existujúcej odborovej organizácie u zamestnávateľa, vznikla na začiatku kalendárneho mesiaca november nová odborová organizácia odborového zväzu MODERNÉ ODBORY AIOS pod názvom ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS SCHAEFFLER SKALICA.

Nová odborová organizácia sa bude snažiť najmä o zlepšenie pracovných a mzdových podmienok  zamestnancov u zamestnávateľa v práve prebiehajúcom kolektívnom vyjednávaní, ktorého sa stala ihneď súčasťou, ale rovnako vyvíjať trvalú činnosť, ktorá by mala prispeť k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov prostredníctvom riešenia ich každodených problémov a starostí na pracovisku.

ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS SCHAEFFLER SKALICA vidísvoju úlohu predovšetkým v poctivej “odborárskej” práci. Dnešná pozícia odborovej organizácie u zamestnávateľa stojí totiž na jedinom princípe – podpore a súdržnosti svojich členov. A k podpore od členov vedie len jediná cesta – každodenná práca a pomoc zamestnancom. Byť pri členoch, počúvať ich a tlmočiť ich požiadavky vedeniu, to je jediná cesta, ktorú nová odborová organizácia odborového zväzu MODERNÉ ODBORY AIOS vníma ako svoju základnú úlohu.

Našim novým kolegom i všetkým zamestnancom želáme veľa síl do náročného procesu kolektívneho vyjednávania a hlavne naplnenie ich cieľov, pre ktoré si zakladali nové “moderné” odbory.

Pridaj komentár