MODERNÉ ODBORY AIOS spolu so svojími partnermi predložili návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre automobilový priemysel

MODERNÉ ODBORY AIOS spolu so svojími partnermi predložili návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre automobilový priemysel

MODERNÉ ODBORY AIOS spolu so svojími partnermi predložili návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre automobilový priemysel

Odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS spolu so svojími partnerskými organizáciámi predložil Zväzu strojárskeho priemyslu SR a Zväzu automobilového priemyslu SR návrh znenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019, ktorej predmetom je výhodnejšia úprava pracovných a mzdových podmienok zamestnancov v porovnaní so súčasným stavom.

Na základe doručeného listu zo strany zamestnávateľského zväzu sa bude snažiť  Odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS dohodnúť na spoločnom postupe pri kolektívnom vyjednávaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 v zmysle §3a zákona o kolektívnom vyjednávaní s Odborovým zväzom KOVO, ktorý uzatváral kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre oblasť automobilového priemyslu do súčasnosti a rovnako predložil zamestnávateľskému zväzu svoj návrh na uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vzhľadom však na vzniknutú pluralitu pôsobenia oboch odborových zväzov v rovnakých častiach hospodárstva, zákon o kolektívnom vyjednávaní vyžaduje dohodu na spoločnom postupe.

Dúfame, že dohoda medzi oboma odborovými zväzmi bude dosiahnutá v záujme zlepšenia pracovných a mzdových podmienok všetkých zamestnancov čím skôr a uzatvorenie kolektívnej zmluvy nebude blokované zbytočnými prieťahmi spôsobenými zisťovaním reprezentatívnosti odborových zväzov.

Pridaj komentár