Nová generácia automobilových odborov už aj v spoločnosti Jaguar Land Rover Slovensko

Nová generácia automobilových odborov už aj v spoločnosti Jaguar Land Rover Slovensko

Nová generácia automobilových odborov už aj v spoločnosti Jaguar Land Rover Slovensko

Na základe opakovanej požiadavky zamestnancov v spoločnosti Jaguar Land Rover Slovensko vznikla pred záverom kalendárneho roka 2017 nová odborová organizácia pod hlavičkou odborového zväzu MODERNÉ ODBORY AIOS, ktorá bude v spoločnosti pôsobiť pod názvom ZO OZ Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko.

Zamestnanci novej automobilovej spoločnosti pri Nitre podobne ako ich kolegovia v Trnave alebo Bratislave vnímajú potrebu zlepšenia svojich pracovných, najmä však mzdových, podmienok a preto aj iniciovali vznik novej odborovej organizácie.

Naši noví kolegovia už majú veľké množstvo plánov a nápadov ako dosiahnuť spokojnosť nielen svojich členov, ale aj všetkých zamestnancov, či už v oblasti odmeňovania, benefitného systému zamestnávateľa alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Novým kolegom budeme preto držať “palce” a snažiť sa im v maximálnej miere pomáhať pri dosiahnutí ich cieľov, pre ktoré si zakladali novú generáciu automobilových odborov.

Založením odborovej organizácie v spoločnosti Jaguar Land Rover Slovensko sa odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS a jeho partnery stávajú najreprezentatívnejšími zástupcami zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu a jeho subdodávateľských spoločností, keď MODERNÉ ODBORY dnes už zastupujú zamestnancov v 3 zo 4 automobilových spoločností a ďalších spoločnostiach priamo naviazanými na automobilové spoločnosti.

Pridaj komentár