Výzva na rokovanie o spoločnom postupe pri kolektívnom vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Výzva na rokovanie o spoločnom postupe pri kolektívnom vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Výzva na rokovanie o spoločnom postupe pri kolektívnom vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS spolu so svojími partnermi si uvedomujú dôležitosť uzatvorenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre oblasť automobilového priemyslu a potreby zlepšenia pracovných a mzdových podmienok zamestnancov aj na úrovni samotného odvetvia.

Vzhľadom na vzniknutú pluralitu pôsobenia niekoľkých odborových zväzov, a to  najmä odborového zväzu MODERNÉ ODBORY AIOS a Odborového zväzu KOVO, v oblasti automobilového priemyslu a na podklade doručenej výzvy od Zväzu strojárskeho priemyslu SR preto odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS vyzval dňa 5. 12. 2017 Odborový zväz KOVO na rokovanie o dosiahnutí dohody na spoločnom postupe pri kolektívnom vyjednávaní, pričom navrhol termíny spoločného rokovania na dni 7. 12. 2017 alebo 8.12. 2017.

Zväz strojárskeho priemyslu SR očakáva informáciu o dohode alebo nedohode na spoločnom postupe pri kolektívnom vyjednávaní najneskôr do 15. 12. 2017. Vzhľadom na následný zložitý postup pri prípadnom nedosiahnutí dohody na spoločnom postupe v podobe rozhodovania rozhodcu o vydaní oprávnenia odborovému zväzu, ktorý je oprávnený kolektívne vyjednávať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa i časovú náročnosť celého procesu, tak odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS dúfa v promptnú a pozitívnu odpoveď Odborového zväzu KOVO.

Spoločným záujmom oboch odborových zväzov je určite dohoda na spoločnom postupe pri kolektívnom vyjednávaní v záujme zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov a nie zbytočné formálne procesné prieťahy v kolektívnom vyjednávaní.

Pridaj komentár