Základná organizácia Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica je oprávnená na kolektívne vyjednávanie

Základná organizácia Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica je oprávnená na kolektívne vyjednávanie

Základná organizácia Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica je oprávnená na kolektívne vyjednávanie

Hovorí sa, že keď robíte veci s plným nasadením a veríte tomu, čo chcete dosiahnuť, úspech je zaručený. Napriek tomu, že si naši kolegovia v základnej organizácii Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica za posledné mesiace prešli pomerne náročnou cestou od založenia odborovej organizácie, motivovania zamestnancov, aby sa stali jej členmi prostredníctvom reálneho riešenia ich problémov až po samotný spor v rámci začatého kolektívneho vyjednávania a mediálnej  negatívnej a ohováračskej protikampane zo strany druhej odborovej organizácie, môžeme s veľkým potešením konštatovať, že ich úprimné snaženie a odhodlanie malo pozitívny výsledok.

Dňa 23. 1. 2018 bolo našej odborovej organizácií Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica doručené oprávnenie nezávislého rozhodcu určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o práve na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy u zamestnávateľa.

Rozhodnutie rozhodcu síce predstavuje len začiatok našej spoločnej cesty o dosiahnutie lepších pracovných podmienok u zamestnávateľa spolu so zamestnancami, veľmi pozitívne však vnímame podporu samotných zamestnancov pri tejto neľahkej práci, ktorú našim kolegom poskytovali počas celého uplynulého obdobia, za čo im samozrejme patrí poďakovanie.

Prajeme preto kolegom v základnej organizácii Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica, aby v rovnakom úsilí pokračovali aj v samotnom kolektívnom vyjednávaní a aby sa im podarilo dosiahnuť aj úspešný výsledok kolektívneho vyjednávania, pri ktorom však budú opakovane potrebovať podporu všetkých zamestnancov.

Marián Kalman

predseda OZ Moderné odbory AIOS

 

Pridaj komentár