MODERNÉ ODBORY AIOS potvrdzujú svoje významné postavenie aj v oblasti služieb a logistiky

Moderné odbory AIOS po svojom etablovaní sa spolu so svojimi partnerskými organizáciami v oblasti automobilového priemyslu ako najvýznamnejšieho odborového zväzu, postupne potvrdzujú svoju vedúcu úlohu aj v oblasti služieb a logistiky.

 

Na základe požiadaviek zamestnancov prišlo k založeniu novej základnej odborovej organizácie aj v spoločnosti Amazon Fulfillment Slovakia, s.r.o., ktorá bola zamestnávateľovi predstavená dňa 4. 9. 2018. Prvé stretnutie medzi zástupcami zamestnávateľa i novej odborovej organizácie, ktorá bude pôsobiť pod názvom ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS Amazon Slovakia, sa nieslo v priateľskej atmosfére, pričom obe strany deklarovali záujem o efektívnu spoluprácu v záujem zlepšovania pracovných a mzdových podmienok zamestnancov i rešpektovaniu požiadaviek a potrieb zamestnávateľa.

 

Nová odborová organizácia sa bude snažiť najmä o vyvíjanie trvalej činnosti, ktorá by mala prispieť k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov prostredníctvom riešenia ich každodenných problémov a starostí na pracovisku, a to aj prostredníctvom úspešného procesu kolektívneho vyjednávania, ktoré by malo byť hlavnou úlohou každej odborovej organizácie.

 

ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS Amazon Slovakia sa pritom môže spoľahnúť na plnú podporu a solidaritu všetkých odborových organizácií združených v odborovom zväze MODERNÉ ODBORY AIOS a ich partnerských organizácií, keďže práve na princípoch vzájomnej kooperácie, súdržnosti a podpory najslabších je odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS založený.

Leave a Reply