AKO ZALOŽIŤ ODBOROVÚ ORGANIZÁCIU?

Na založenie odborovej organizácie je potrebné:

 

 • získať najmenej 3 záujemcov o členstvo v odboroch (minimálne jeden z nich by mal byť zamestnanec zamestnávateľa, u ktorého sa odbory zakladajú, ideálne ak nimi sú všetci záujemcovia)
 • vyplniť žiadosť o založenie odborového zväzu na typizovanom tlačive, ktoré nájdete TU
 • následne prebehne registrácia na odborovom zväze a pridelenie IČO na Štatistickom úrade SR
 • po formálnom založení odborovej organizácie sa táto oficiálne predstaví zamestnávateľovi, u ktorého bude pôsobiť (až týmto okamihom začína oficiálna činnosť odborovej organizácie na pracovisku)
 • členstvo v odboroch sa zakladá vyplnením prihlášky, ktorú nájdete TU
 • člen odborovej organizácie platí členské

 

ABY ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA VEDELA FUNGOVAŤ, ODPORÚČAME:

 • odborová organizácia by mala mať aspoň 30%-nú organizovanosť, t.j. aby sa najmenej 30% zamestnancov firmy stalo členmi odborov (nezapočítavajú sa do toho agentúrni zamestnanci)
 • v prípade, ak je zamestnávateľ rozčlenený do viacerých pobočiek či podnikov, odporúča sa mať v každej pobočke svojho zástupcu odborovej organizácie

ČLENSKÉ

 • platí sa vo výške 0,8% z čistej mzdy a to mesačne (napr. ak čistá mzda zamestnanca je 500,- eur, odvod na členské bude 4,- eur). Členské sa odvádza na účet odborovej organizácie a tá z vyzbieraného členského poukazuje 15% na účet Odborového zväzu AIOS
 • zvyšné členské sa použije na účel, ktorý si určia samotní členovia v Zásadách hospodárenia (napr. kúpa darčekových poukážok, príspevok pri narodení dieťaťa, vstupenky na kultúrne podujatia, do aquaparkov a pod.)
 • z 15%, ktoré sú poukázané na Odborový zväz tento financuje svoju činnosť (najmä marketingové, právne a poradenské služby, editovanie webovej stránky a pod.)
 • členské je možné platiť:
  • – zrážkou zo mzdy
  • – bankovým prevodom
  • – inkasom