Kto sme

MODERNÉ ODBORY AIOS vznikol v roku 2014 pôvodne ako odpoveď nespokojných zamestnancov na existujúci nepriaznivý stav v oblasti ochrany práv tých najslabších, a to samotných zamestnancov.

MODERNÉ ODBORY AIOS je mladý odborový zväz, ktorý verí, že členstvo v odboroch má nezastupiteľnú funkciu pri obhajobe práv zamestnancov, ktorú je možné vykonávať bez  škodlivej previazanosti s politickými stranami a hnutiami.

MODERNÉ ODBORY AIOS predstavujú otvorenú, samostatnú a dobrovoľnú organizáciu zamestnancov, ktorá sa snaží o ochranu práva a oprávnených záujmov našich členov – zamestnancov, a to najmä v oblasti posilňovania ich sociálnych, mzdových  a ekonomických záujmov.

MODERNÉ ODBORY AIOS sú založené na 4 základných hodnotách, ktoré tvorí politická neutralita, transparentné hospodárenie, právna pomoc pre každého člena, benefity pre členov.

MODERNÉ ODBORY AIOS zastupujú záujmy svojich členov predovšetkým v oblasti strojárskeho (automobilového) priemyslu, obchodu, služieb, informačných technológii, energetiky a príbuzných odborov, t. j. všade tam, kde zamestnanci veria, že odbory majú zmysel a vedia im pomôcť.

MODERNÉ ODBORY AIOS sme založili, lebo vieme, že odbory môžu fungovať aj lepšie a slúžiť svojim členom a nie naopak.