Orgány AIOS

MODERNÉ ODBORY AIOS veria, že základom dôvery v odbory je ich vnútorná i vonkajšia transparentnosť. Na základe tohto presvedčenia je vystavaná aj ich vnútorná štruktúra, ktorá poskytuje každému členovi možnosť zapojiť sa do činnosti a rozhodovania MODERNÝCH ODBOROV AIOS.

Orgánmi MODERNÝCH ODBOROV AIOS je Valné zhromaždenie odborového zväzu, Výkonná rada predsedov  odborového zväzu a Sektorové rady predsedov odborového zväzu.

MODERNÉ ODBORY AIOS sú presvedčené, že účinné zastúpenie záujmov našich členov je možné len vtedy, pokiaľ prichádza k dostatočnej možnosti členov vyjadrovať sa k činnosti odborového zväzu.

MODERNÉ ODBORY AIOS nie sú organizáciou založenou na monopole jedného človeka, ktorý rozhoduje o všetkom.

MODERNÉ ODBORY AIOS sú silné preto, lebo sú založené na dôvere a spolupráci všetkých členov, ktorí majú záujem zlepšiť svoje pracovné a mzdové podmienky.