Prečo byť v odboroch

Byť členom MODERNÝCH ODBOROV AIOS je jednoduché.

Pokiaľ chceš

  • zázemie profesionálneho sociálneho partnera, ktorý Ti pomôže, keď to budeš najviac potrebovať,
  • pravidelné zvyšovanie mzdy pomocou kolektívnej zmluvy,
  • zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok u zamestnávateľa,
  • aby Ti zamestnávateľ dal všetko, čo Ti patrí v zmysle Zákonníka práce a dodržiaval pracovnoprávne predpisy na pracovisku,
  • bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v pracovnoprávnych sporoch so zamestnávateľom,
  • pravidelné vzdelávanie z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,

staň sa členom MODENÝCH ODBOROV AIOS.

Pokiaľ o tieto výhody, ktoré Ti ponúkame, nemáš záujem a stále sa chceš stať členom odborov, skús niektorý z iných odborových zväzov.