MODERNÉ ODBORY AIOS poskytujú svojím členom ako súčasť ich členstva rôzne formy benefitov a výhod ako formu poďakovania za ich spoluprácu a pomoc pri činnosti odborového zväzu.

MODERNÉ ODBORY AIOS ponúkajú svojím členom nákupné poukážky za zvýhodnenú cenu vo vybraných spoločnostiach, zľavy na nákup rôznych produktov spotrebnej techniky, vybavenia do domácnosti, zľavy na rôzne druhy pobytov vo vybraných hotelových zariadeniach alebo zľavy do rôznych zábavných centier.

O uplatnení jednotlivých benefitov sa môžete informovať v odborovej organizácii, ktorej ste členom.